scmp@volny.cz Tel.: +420 776 721 519, +420 777 610 827, +420 720 123 523
CZE / ENG

Co děláme

Rekondiční pobyty

Každoročně zajišťujeme pět až šest čtrnáctidenních rekondičních pobytů v rekreačních zařízeních v Čechách a na Moravě.
Smyslem pobytů je intenzivní komplexní rehabilitace, při které se účastník současně učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací.
Náplň celodenního programu:

 • individuální a skupinové cvičení
 • ergoterapie
 • psychoterapie a arteterapie
 • při poruchách řeči logopedická reedukace
 • nácvik používání kompenzačních pomůcek ke zlepšení soběstačnosti v běžných denních i pracovních činnostech
 • přednášky se zdravotní a sociální tématikou
 • vycházky a výlety do okolí
 • společenské a sportovní akce – taneční večery, karneval, olympiáda apod.

Nezapomínáme ani na rodinné příslušníky, kteří se zúčastňují našich RP jako doprovod. Na každém rekondičním pobytu je tým zdravotníků složený z lékaře, většinou neurologa nebo internisty, logopeda, psychologa, dvou až čtyř fyzioterapeutů a ergoterapeuta. Rekondičních pobytů se účastní až tři sta pacientů ročně. Každoročně narůstá zájem pacientů o rekondiční pobyty. Je to způsobeno prokazatelným zlepšením zdravotního stavu účastníků i po uplynutí delší doby od mozkové příhody.

Nabídka RP 2024 - nabidka RP 2024.pdf

Přihláška RP 2024 - Prihlaska RP 2024.pdf

Poradenská činnost

Cévní mozková příhoda je nejčastějším příčin invalidity. Postižení po CMP je často velmi závažné, rozsáhlé a mnohdy zahrnuje kromě postižení tělesného i zhoršení komunikačních schopností a velmi často změny psychiky. Většinou se pacient stane neschopným pracovat, zabezpečit finančně sebe i rodinu a naopak se stává závislým na druhé osobě. Zřídka ví, na jakou instituci se má obrátit, jaká jsou jeho práva, na které služby a příspěvky má nárok, jaké jsou další možnosti rehabilitace a pomoci. V rámci poradenství a ve spolupráci s dalšími institucemi chceme naše klienty informovat o optimálních postupech při ucelené rehabilitaci a to jak zdravotní, tak i společenské a sociální.

Přednášky, semináře

Sdružení CMP průběžně pořádá přednášky a semináře pro členy SCMP, jejich rodinné příslušníky, odbornou i laickou veřejnost.
Semináře měly ve všech případech vysokou odbornou i občanskou úroveň a byl o ně, zvláště mezi zdravotníky, veliký zájem. Ukázalo se, že jde o cestu, jak propojit v rámci občanské společnosti práci profesní a společenskou účast občanů v nejširším slova smyslu.

Kvůli epidemiologické situaci v souvisloti s nákazou COVID-19 jsou všechny konference dočasně zrušeny.

Kluby CMP

Kluby CMP svojí činností navazují na rekondiční pobyty. Zakládáme a provozujeme je po celé České republice. V současné době máme činných deset klubů. Fungují v závislosti na počtu členů v jednotlivých regionech dvakrát až čtyřikrát měsíčně a probíhá v nich fyzioterapie, logopedie a psychoterapie. Zejména v klubech dochází k velice cenné rehabilitaci sociální, která je prakticky ve všech složkách léčebného procesu úplně opomenuta. Vědomí, že nejsem sám, že stále patřím mezi ostatní, že mohu být něco platný, mnohdy zázračně vylepší i zdravotní stav pacienta. Docházka do klubu je pro většinu nemocných tak důležitou skutečností, jako pro zdravého člověka docházka do práce. Do klubů dochází každý měsíc kolem dvaceti členů.

Kde nás najdete:

 • Brandýs nad Labem
 • Brno
 • Havlíčkův Brod
 • Liberec
 • Orlová
 • Praha 5
 • Poděbrady
 • Teplice