scmp@volny.cz Tel.: +420 776 721 519, +420 777 610 827, +420 720 123 523
CZE / ENG

Podpořte nás

Podpořte nás, prosím, finančním darem

Finanční prostředky nutné k realizaci našich aktivit získáváme z veřejných zdrojů a pomocí darů od firemních a individuálních dárců. Vaše finanční podpora přímo umožňuje naši činnost a je pro nás velice významná.

Podpořte chod naší organizace zasláním jednorázového daru či založením trvalého příkaz na číslo účtu 211525771/0300.

Odečtěte si svůj dar z daní

Jednou z forem podpory neziskových organizací je finanční dar převedený na účet organizace. Dle zákona o daních z příjmů si jak fyzické, tak právnické osoby mohou hodnotu takového daru odečíst od základu daně.

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z.s. je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Děkujeme za Vaši podporu!